İstanbul İçi Aynı Gün Hızlı Teslimat
Kapat

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1- TARAFLAR

 

GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ

 

Adı – Soyadı: ………………….

 

Telefon: ……………….

 

E-Posta: …………………….

 

SATICI

 

Unvan: FUNDA DEDEOĞLU TEKİNEL

 

Adresi: Konaklar Mahallesi Selvili Sokak No:9/4 Beşiktaş/İstanbul

 

Tel: 0543 816 19 90

 

E-posta: funda@happenflowers.com

 

Müşteri Hizmetleri Tel: 0543 816 19 90

 

 

2- KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, Gönderici'nin www.happenflowers.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne (“Yönetmelik”)  hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Yönetmelik’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

 

3- SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

 

3.1 GÖNDERİCİ SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER. GÖNDERİCİ, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM SÖZLEŞME ŞARTLARINI KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE KABUL EDER.

 

3.2 GÖNDERİCİ, SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.  

 

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL),

 

Sözleşme Tarihi: …………….

 

Ürünün Teslim Tarihi: ……………

 

Sipariş Numarası: ………………..

 

Teslim masraflarının tutarı: ……………. TL

 

Ürün Adı/Adedi: ……………………

 

Mal/Ürün/Hizmet Türü: Çiçek Gönderimi

 

Miktarı:1

 

Genel Toplam(Vergiler Dâhil): ………….. TL

 

4 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

 

4.1 Çiçek ürünlerinin teslimatı, sipariş oluşturma aşamasında seçtiğiniz tarih ve  saat aralığı içerisinde gerçekleştirilecektir.

 

4.2 Kargo ile yapılan gönderimlerde net bir teslim tarih bilgisi paylaşılamamaktadır. Teslimatınız, sipariş aşamasında tarafınıza gösterilen tahmini zaman aralığında gerçekleşmektedir.

 

4.3 Sipariş teslim edilirken Alıcı (teslimat yapılacak kişi) yerinde bulunamazsa, siparişi Alıcı’ya ulaştırabilecek kişilere ismi ve imzası alınarak teslimat yapılabilir. Siparişi teslim alan kişi ile ilgili bilgi, e-mail yoluyla Gönderici’ye iletilir. Resmi ve özel kuruluşlara yapılan teslimatlar kuruluşların kendi teslimat prosedürleri çerçevesinde yapılır.

 

5 - MALIN/ HİZMETİN FİYATI

 

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. HAPPEN FLOWERS tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 

6- ALICININ BEYAN VE TAHHÜTLERİ

6.1 Gönderici, websitesinde yer alan Sözleşme konusu malın/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

6.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Satıcı bu yükümlülüğüne aykırı davranır ise tüketici işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme’nin feshi durumunda, Satıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tüketiciye ilgili mevzuat uyarınca belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa Tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

 

6.3 Gönderici, Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal/hizmete ait temel özellikler, mal/hizmet'in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı'nın, Sözleşme konusu mal/hizmeti kontrol etmeden, tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan şekilde teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

 

6.4 Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda ürünün taşıma/kargo masrafı Gönderici’den tahsil edilecek, edildi ise iade edilmeyecektir.

 

7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

7.1 Satıcı, Sözleşme konusu mal/hizmetin Kanun’a uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, Sözleşme ’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

 

7.2 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Gönderici, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder

 

7.3 Satıcı sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde Gönderici’ye durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Satıcı teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde Gönderici’ye iade eder. Gönderici’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin Gönderici tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Gönderici, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Gönderici hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Gönderici’nin hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Gönderici, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.4 Satıcı, malın Alıcı ya da Alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

 

7.5 Alıcı’nın Satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir.

 

7.6 Ürün sayfasında sipariş sayısı bazlı sınırlama içeren kampanyalı ürünlerin satışlarında sistemsel aksaklıklar, altyapı sorunları vb. nedenlerle kampanya şartlarını aşan ürün alımlarında söz konusu kampanya şartlarını aşan ürün alımları geçersiz olacak ve iptal edilecektir. Bu durumda teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler iptal tarihinden itibaren en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde Gönderici’ye iade edilecektir.

 

8- CAYMA HAKKI

 

Sözleşme konusu ürün, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun esas alınarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin madde 15/1(c) hükümleri doğrultusunda, ÇABUK BOZULABİLEN VEYA SON KULLANMA TARİHİ GEÇEBİLECEK MAL NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN, ALICI’NIN CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR.

 

9- CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Örn: Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler);

 

b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

 

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

 

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;

 

e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;

 

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

 

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, arabakiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;

 

h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde;

 

ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde;

 

i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Yönetmelik’in uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler);

 

bakımından Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 

10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

Kanun ve Yönetmelik uyarınca satılan mal/hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir.

 

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın mal/hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Kanun’un 68'nci maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 

11 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

Gönderici’nin, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Gönderici’den talep edebilir ve her koşulda Gönderici’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Gönderici’nin borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı zarar ve ziyandan Gönderici sorumlu olacaktır.

 

12 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Gönderici, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda FUNDA DEDEOĞLU TEKİNEL’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

13 - YÜRÜRLÜK

 

13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Gönderici tarafından yapılan ödemenin onay aldığı tarihte, Gönderici tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Gönderici’nin üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.

Whatsapp