İstanbul İçi Aynı Gün Hızlı Teslimat
Kapat

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

1. SATICI

 

Unvanı: FUNDA DEDEOĞLU TEKİNEL

 

Adresi: Konaklar Mahallesi Selvili Sokak No:9/4 Beşiktaş/İstanbul

 

Tel: 0543 816 19 90

 

E-posta: funda@happenflowers.com

 

Müşteri Hizmetleri Tel: 0543 816 19 90

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında Gönderici’ye siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, Gönderici’nin Mal/Hizmet’in online olarak satın alınmasına ilişkin olarak 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylaması gerekmektedir. Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesine ilişkin bilgilerini üyeliğinin bağlı olduğu “Hesabım” sayfasından takip edebilecek ve siparişine ilişkin verdiği bilgileri “Hesabım” sayfasından değiştirebilecektir. Ön bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi HAPPEN FLOWERS tarafından kayıt altına alınmakta olup, Gönderici dilediği zaman “Hesabım” sayfasından metinlere ulaşım sağlayabilecektir.

 

2. SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

 

Siparişin Teslimine Dair Program:

 

Sipariş Numarası:……………………..

 

Mal/Ürün/Hizmet Türü: Çiçek Gönderimi

 

(Ürün Kodu girilecek) – Cam vazoda beyaz gül Miktarı:1

 

Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel özellikleri:

 

Siparis Numarasi:…………………….

 

(Ürün Kodu girilecek) – Cam vazoda beyaz gül Miktarı:1

 

Mal/Ürün/Hizmet Türü: Çiçek Gönderimi

 

Marka/Model: Çiçek, 

 

Miktari: 1

 

Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüm vergiler ve masrafları dâhil satış fiyatı:

 

Siparis Numarasi:……………………….

 

Mal/Ürün/Hizmet Türü: Çiçek Gönderimi

 

(Ürün Kodu girilecek) – Cam vazoda beyaz gül - Miktarı:1

 

Genel Toplam(Vergiler Dâhil): ………………… TL

 

Sipariş Bedelinin Ödenme Şekli: ……………

 

Teslimat şekli: ……………………..

 

Mal/Ürün/Hizmet Türü: ………………… nolu gönderim 

 

Teslimat Sekli: Servis

 

Teslim giderleri:……………..

 

Mal/Ürün/Hizmet Türü: ……………… nolu gönderim 

 

Teslim masraflarinin tutari: ……….. TL

 

Teslim giderlerinin kime ait olduğu: ……………..

 

ŞİKÂYET İÇİN SATICININ AÇIK ADRES, TELEFON VE VARSA DİĞER İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

Unvanı: FUNDA DEDEOĞLU TEKİNEL

 

Adresi: Konaklar Mahallesi Selvili Sokak No:9/4 Beşiktaş/İstanbul

 

Tel: 0543 816 19 90

 

E-posta: funda@happenflowers.com

 

3. MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

 

3.1. Çiçek ürünlerinin teslimatı, sipariş oluşturma aşamasında seçtiğiniz tarih ve  saat aralığı içerisinde gerçekleştirilecektir.

 

3.2. Kargo ile yapılan gönderimlerde net bir teslim tarih bilgisi paylaşılamamaktadır. Teslimatınız, sipariş aşamasında tarafınıza gösterilen tahmini zaman aralığında gerçekleşmektedir.

 

3.3. Sipariş teslim edilirken Alıcı (teslimat yapılacak kişi) yerinde bulunamazsa, siparişi Alıcı’ya ulaştırabilecek kişilere ismi ve imzası alınarak teslimat yapılabilir. Siparişi teslim alan kişi ile ilgili bilgi, e-mail yoluyla Gönderici’ye iletilir. Resmi ve özel kuruluşlara yapılan teslimatlar kuruluşların kendi teslimat prosedürleri çerçevesinde yapılır.

 

3.4. Ürün sayfasında sipariş sayısı bazlı sınırlama içeren kampanyalı ürünlerin satışlarında sistemsel aksaklıklar, altyapı sorunları vb. nedenlerle kampanya şartlarını aşan ürün alımlarında söz konusu kampanya şartlarını aşan ürün alımları geçersiz olacak ve iptal edilecektir. Bu durumda teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler iptal tarihinden itibaren en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde Gönderici’ye iade edilecektir.

 

4. CAYMA HAKKI

 

Sözleşme konusu ürün, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun esas alınarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin madde 15/1(c) hükümleri doğrultusunda, ÇABUK BOZULABİLEN VEYA SON KULLANMA TARİHİ GEÇEBİLECEK MAL NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN, ALICI’NIN CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR.

 

5. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Örn: Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler);

 

b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

 

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

 

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;

 

e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;

 

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

 

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, arabakiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;

 

h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde;

 

ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde;

 

i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Yönetmelik’in uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler);

 

bakımından Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 

6. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun uygulanmasında, Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir.

 

Yukarıda yer alan bilgiler uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Whatsapp